Nødsedler Lots


Coinshop.dk

Det nye sted, hvor du kan købe Sønderjydske Nødpengesedler, Slesvig Holstenske Nødsedler, Serienscheine og Verkehrsscheine.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sønderjydske Nødpengesedler. 26 Forskellige i god kvalitet. Næsten alle er ucirkulerede. Her 2020 er det 100 året for Genforeningen og sedlerne er disse100 år gamle, altså antikke. Den eneste undtagelse er den lyseblåseddelfra Sønderborg på side 2, her drejer det sig om en kopi fra1975.Alle andre er originale. Samlet pris 275,- Kr.

Billede 1  Billede 2

SOS Nødpengesedler fra Haderslev. Komplet sæt fra 1927. 1 kronen er med alle 3 forskellige sæt håndskrevne underskrifter: Alnor/C.Petersen; Alnor/I.Møller; Alnor/P.Heisel. 2 og 10 kronen er stort set ucirkulerede, mens 1 kronerne og 5 kronen har været brugt. Der er i alt 6 forskellige sedler. Hele sættet 90,- Kroner. Se billederne her.  

Kæmpesamling af Sønderjydske Nødpengesedler. Der er 288 forskellige i et velholdt, originalt gammelt album fra 1920 erne. Mange sjældne sedler imellem bl.a. Broager Spare og Laanekasse, også med kommunalt stempel, Graasten 1 Mark med B, 2 forskellige Haderslev Bank, 7 Haderslev småpengesedler fra 1917 og 1918, 6 Forskellige trykark, 3 Forsk. Knivsberg, 8 store Sønderborg sedler fra 1918, 8 Sønderborg småpengesedler fra 1917, Tønder 4 og 12 skilling fra 1812, samt mange flere. Samlingen er gennemgående i en meget fin kvalitet. Katalogværdien er over 25.300 kr. Samlet pris 12.500,- kr


Tysklandssamling med 300 forskellige nødpengesedler. Kvaliteten er god og der er en del komplette sæt. Samlingen er solgt.

Billeder af de fleste sider