Nødsedler Lots

Der er ikke rabatter på Nødsedler lots og samlinger.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sønderjydske Nødpengesedler. 26 Forskellige i god kvalitet. Næsten alle er ucirkulerede. Her 2020 er det 100 året for Genforeningen og sedlerne er disse100 år gamle, altså antikke. (Ud over de 26 forsk medfølger en seddel fra Sønderborg , her drejer det sig om en kopi fra1975. Denne kopi er medtaget hos Lodberg til en katalogværdi på 1.000 kr) Alle andre er originale. Samlet pris 275,- Kr.

Billeder fs og billeder bs

SOS Nødpengesedler fra Haderslev. Komplet sæt fra 1927 med alle 4 værdier. 2 og 10 kronen er stort set ucirkulerede, mens 1 kronen og 5 kronen har været brugt. . Hele sættet 100,- Kroner. Se billederne her fs.  og bagsiden 

Samling: Indstiksbog med 90 forskellige Sønderjydske Nødpengesedler.  Mange gode. F. eks.1917 sedler fra Haderslev, Knivsberg sedlen, Rødding med overtryk, 1917 sedler fra Sønderborg o.s.v. Næsten alle sedlerne er ucirkulerede. Alle sedlerne er afbilledet og er bestemte med katalognumre.  Den samlede katalogværdi er på 4.575,- kr. Prisen for hele samlingen er 2.250,- kr. Billederne kan ses her.

Tyskland. Album med 1.019 forskellige nødpengesedler. Kvaliteten er gennemgående rigtig god og der er mange spændende imellem. Disse sedler er opsat i et album. Samlingen koster 2.545,-, DET ER KUN 2,50 KRONER STYKKET.   Billeder af samlingen kan ses her.                 

Tyskland. Store pengesedler (Grossgeldscheine). Samling på 81 forskellige af disse store sedler fra 1922 og 1923, altså hvor der virkeligt var inflation. Det er sedler udgivet af byer, virsomheder og såkaldte Länderscheine (Sedler udgivet af hovedbanker i de enkelte delstater).

Der er sedler med pålyden fra 100 Mark over tusinder, og over mange, mange millioner af mark. Samlingen sidder i et gammelt nødpengealbum.

Kvaliteten er ret varierende, men langt hovedparten af sedlerne har været brugt. Når man samlede på disse sedler var det alt for dyrt at få sedlerne lige når de var udgivet, så næsten alle samlinger er lavet på den måde at man først har fået samlet sedlerne når inflationen havde gjort værdien af sedlerne langt mindre og man har derfor normalt kun kunnet få brugte sedler.

Sedlerne handles i Tyskland normalt til 2 til 3 € stykket og dyrere, men jeg har fået samlingen til en fornuftig pris, så   Samlingen er solgt     (Sedlerne sælges ikke enkeltvis)  Billeder af samlingen

Tyskland. Album med 299 forskellige nødpengesedler. Kvaliteten er gennemgående rigtig god og der er mange spændende imellem. Disse sedler er opsat i et album. Samlingen koster 745,-, DET ER KUN 2,50 KRONER STYKKET.   Billeder af samlingen      

SLESVIG HOLSTEN Stor samling i album med ikke mindre end 220 forskellige nødpengesedler. Kvaliteten er rigtig god og samlingen indeholder mange bedre og spændende sedler. Samlingen er solgt, men hvis du er interesseret kan jeg måske lave en tilsvarende. Bare skriv ønsket til mig.. Billeder kan ses her.